Cursos disponibles

La formació en línia Espai Lliure de Racisme forma part del procés per a l'obtenció del SEGELL i, al mateix temps, de l'adquisició de conceptes i coneixements que portin a la posada en pràctica de canvis a les entitats i/o organitzacions/institucions.

Aquesta formació s'estructura en sis apartats. Començarem amb l'element clau en la pràctica racista, que és la vulneració de drets, i analitzarem com podem garantir el seu compliment. Coneixerem quins mecanismes es donen quan hi ha situacions de racisme i quin paper hi juguen els actors socials per a prevenir-les. Treballarem tècniques de comunicació, mediació, participació i interculturalitat per a prevenir i transformar dites pràctiques. I per últim, intentarem definir i construir una proposta que s'adapti a la vostra l’entitat i/o organització/institució.

Els nostres objectius són:

•   Reflexionar sobre totes les discriminacions i racismes presents als nostres barris, municipis i societat. 
•   Entendre la relació entre prejudicis, estereotips, rumors i discriminació racista.
•   Reflexionar sobre el paper de cada persona en els processos de creació de rumors i actituds discriminatòries.
•   Obtenir eines per a promoure la participació diversa dins de l’entitat i/o organització/institució.
•   Identificar bones pràctiques per a desenvolupar una acció de canvi dins de l’entitat i/o organització/institució.La formació és construïda per cinc mòduls i una activitat final de proposta d'acció. Cada mòdul té una bibliografia obligatòria i altres materials que us permetran desenvolupar-la.

Cal que seguiu els mòduls, per ordre, i que feu cadascuna de les activitats que us proposen els diferents membres de l'entitat amb els quals participeu en la formació. Us podeu repartir la feina, però és força important que, a l'hora de presentar documents o conclusions, compartiu informació i doneu una resposta conjunta.

En finalitzar els cincs mòduls, la darrera activitat consisteix a desenvolupar una acció que permeti acreditar-vos com a Espai Lliure de Racisme. Es tracta de pensar propostes que millorin les situacions que creieu que promouen el racisme.

Durada: 15h